Забележителности

Чудните мостове

СНИМКИ ВИДЕОКЛИПОВЕ КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ На север от с. Забърдо, на 1 час път, се намира един от най-красивите скулпторни паметници на природата – Чудните мостове. Местността е известна още като Еркюприя – ер (земя), кюприя (мост). В течение на хиляди години природата с рядко съвършенство е сътворила това чудно природно образувание. Притокът на р. Еркюприя – Дълбокото дере, е дълбал …

Продължи с четенето