Благороден елен

Название

Мъжките елени се наричат рогачи, а женските кошути.

Описание

Мъжките елени са с рога (оттук и наименованието им рогачи), а кошутите без рога. Рогачите са по-едри от кошутите.

  • Дължината на тялото при рогачите е 246,5 см., а на кошутите – 187,2 см.
  • Височината при рогачите е средно 152 см., а при кошутите 118 см.
  • Масата на рогачите в зряла възраст обикновено е 150-180 кг., а на кошутите – 110-130 кг. Най-тежкият рогач, измерен у нас, е 235 кг., а най-тежката кошута – 210 кг.

Елените линеят два пъти – пролетта и есента. През лятото окраската им е червеникава, а през зимата – сивочервена.

Разпространение

Благородният елен се среща в Европа, Азия, Северна Африка и Северна Америка. У нас в началото на 30-те години е почти изчезнал. В Родопите днес има макар и изолирани находища почти във всички части на планината.

Биологични особености

Благородният елен е полигамно животно. Сватбува през септември. В един басейн реват в съседство по няколко рогача. Брачният им зов е неподражаем рев, който впечатлява всички любители на живата природа и оставя неповторимо изживяване. Кошутите са активни. Те се движат между рогачите и избират брачния си партньор. Така всеки рогач формира харема си. Често силните рогачи събират до 7-8, а понякога и значително повече кошути. Големината на брачното стадо зависи от запаса, половото съотношение и наличните зрели рогачи. При нормална възрастова структура младите рогачи (до 4-5 години) не се допускат до сватбуване. Те обикалят около сватбовищата, влизат в единоборства и биват подгонвани с победоносен рев. И това е докато самите те не са в състояние да победят стария рогач и овладеят харема му. Брачните борби са неповторима атракция.

Кошутите раждат едно, по-рядко две малки. Малките започват да се движат само няколко часа след раждането, а на следващият ден вече бягат твърде добре.

Първите рога на младото еленче израстват на възраст 9-10 месеца. Тях еленът хвърля преди навършването на двегодишна възраст и веднага започват да му растат вторите рога. Тях той носи през третата година на живота си и ги хвърля преди да навършване на третата си година. След тях започва растежът на третите рога и т.н. Следващите рога са все по-мощни и с повече разклонения.

Еленът е стадно животно. През есента кошутите и малките формират големи стада (до няколко десетки животни). Те се водят от най-опитната кошута. Към тези стада се присъединяват и млади рогачи, които все още не са сватбували. През зимния период тези стада могат да се наблюдават на много места в планината.

Елените използват разнообразна растителна храна. В Родопите най-голяма значимост имат житните тревни видове, следвани от зимния дъб, глога, дряна, къпината и др.

Неприятели

Естествени неприятели на елените са вълците.

Стопанско значение

Благородният елен е най-ценният ловен вид в Европа. Нашата страна притежава най-силните трофей от него. В Североизточна България (Силистренско) е добит най-големият трофей в света до сега – 273,60 точки. В Родопите най-големият трофей е 223,53 точки (Смолянско). Благородният елен е източник още на вкусно и качествено месо. По продукция на месо от единица площ отстъпва само на дивата свиня и елена лопатар.