Брадатият лешояд

Брадатият лешояд е най-едрата дневна граблива птица срещаща се много рядко по нашите земи.

Название

Едно от народните имена на тази величествена птица е костобер. То идва от навика му да пуска от голяма височина кости на едри животни, за да ги раздробява.

Описание

  • Дължината на тялото – 95-105 см.
  • Размаха на крилете – до 280 см.
  • Тегло – 5-7 кг.

Разпространение 

Разпространен е в Европа (Испания, Франция, Гърция, Македония, Албания), Азия и Африка. В миналото е гнездял рядко в планините у нас, включително и в Родопите. Понастоящем той посещава от време на време източните части на планината.

Биологични особености

  • Гнездо – по високи скали, в строежа му включва кости. Всяка година се връща в същото гнездо
  • Яйца – 1-2 броя
  • Мътене – трае 53-60 дни
  • Отглежда едно люпило годишно
  • Полова зрялост настъпва към четвъртата-петата година.
  • Моногамни птици

Храни се основно с мърша и кости от умрели животни, които вдига във въздуха и пуска от високо, за да се строшат и станат подходящи за храна, чупи черупката на костенурките по подобен начин преди да ги изяде. Понякога улавя някои по-слабо подвижни и дребни животни.