Дива коза

Название

Дивата коза няма друго име у нас. Освен като видово наименование, наименованието коза се ползва и при женските животни. Мъжкият се наричат козел, а малките – козлета – тазгодишните и миналогодишните.

Описание

Дивата коза е единственият представител на сем. Кухороги естествено разпространен. Тя има набито тяло.

  • Дължината му е 120-130 см.
  • Височината 80-85 см.
  • Теглото на мъжките кози е 40-45 кг., а на женските 30-35 кг.

И двата пола имат рога. На върха са куковидно завити назад и надолу. При мъжките куковидната завивка е много по-силно изразена. Рогата нарастват през целия живот на козата. Особено интензивен е растежът до 5-та година. В следствие на забавения им растеж през зимата по тях се формират пръстени, въз основа на които определяме точно възрастта.

Окраската на дивата коза е тъмносива до черна през зимата и кафеникаво-сива през лятото. Главата и шията са кремаво-жълти с характерна тъмна презочна ивица.

Разпространение

Козата обитава високите планини на Южна Европа. Най-многочислена е в Алпите и Карпатите. У нас се среща в Рила, Пирин, Родопите и Стара планина. Запасите ѝ у нас са около 1800 кози. От тях в Родопите живеят около 800 кози. Те формират няколко изолирани помежду си находища – Пещерско, Девинско, Чепеларско, Добростанско и Смолянско под в. Сютка. Родопската дива коза обитава горските местообитания. Тук тя слиза до 800-850 м. надм. в. Обитава урвестите и непристъпни скални зъбери, където е единственият едър бозайник у нас.

Биологични особености

Сватбува през ноември и декември. Ражда по едно, рядко две козлета. Има силно изразено стадно чувство. През лятото формира по-малки стада от няколко майки с козлетата от тази и предната година. През зимата образува по-големи стада. Козлите след четвъртата година се движат самостоятелно.

В Родопите храната на козата е по-разнообразна от тази в Рила и Пирин. Освен тревистите видове в хранителния ѝ спектър участват пъпки на различни дървесни видове, листата и стъблата на боровинката и къпината, мъхове и лишеи.

Неприятели

Естествените неприятели на дивата коза в Родопите са вълците, а малките козлета могат да станат жертва и на други хищници.