Египетски лешояд

Название

В Родопите е на особена почит сред населението, което го нарича „ак боба„, т. е. стар баща.

Описание

  • Дължината на тялото е 60 – 70 (до 85) см.
  • Размахът на крилете – 150 – 170 см.
  • Теглото му достига 1,6 – 2,5 кг. 

Има мръснобяло оперение с черни махови пера. Лицето и гушата са без оперение и жълти (при младите те са почти черни). Опашката е относително дълга и клиновидна като на брадатия лешояд.

Разпространение

Разпространен е в Европа (включително България), Африка и Азия. Обитава както вулканични скални масиви, така и проломи, ждрела, скалисти и льосови брегове. За разлика от другите лешояди той зимува в Африка.

Биологични особености

По земята ходи много уверено, подобно на кокошоподобните.

Храни се предимно с мърша, но понякога улавя дребни животни като жаби, охлюви и всякакъв вид яйца. Яде също костенурки и яйца от едри птици като щрауса (използва камък за разчупването на яйцата).

Египетският лешояд е моногамна птица. Гнезди по непристъпни скали и в пещери. Гнездото строят и двете птици. В него се намират кости от дребни животни, черупки на костенурки и др. Пренася строителните материали за гнездото с човка, за разлика от другите грабливи птици, които носят с крака. Снася две яйца с интервал от няколко дни. Мътят и двамата родители на смени в продължение на 40 – 42 дни. Малките напускат гнездото на около 70 – 96 дневна възраст. Отглежда едно люпило годишно.