Мечка

Название

У нас правилното название кафява мечка се ползва рядко. Навякъде е известна само с понятието мечка. Причината е, че у нас, както и в Европа, друга мечка не се среща, а обикновеният тон на косъма ѝ е тъмнокафяв.

Описание

Мечката е май-едрият хищник у нас. Мъжките са по-едри от женските.

  • Дължината на тялото ѝ достига до 215 см., а височината ѝ до 115 см.
  • Масата на мечката у нас рядко надвишава 350 кг.

Разпространение

Кафявата мечка се среща в Европа и Азия. На територията на Русия се срещат 100 000 – 130 000 мечки, а в Европа са около 14 000. У нас обитават около 800 мечки. От тях около 300 обитават Родопите.

Биологични особености

Мечката „ляга“ в края на декември и „става“ от зимния си сън в началото на март.

Мечката е всеяден хищник.

Мечката може да се срещне макар и случайно навсякъде в Родопите, но най-голяма е тази възможност в Централните Родопи. Тук плътността ѝ е най-висока.

По отношение на човека кафявата мечка е най-миролюбивият едър хищник. Обикновено тя го усеща отдалече и се отдалечава без да се установи директна среща с нея. Мечката се оттегля с достойнство и при непосредствена с човек и след като направи 15-20 крачки в обратната посока, хуква в панически бяг. Изключение са нападенията върху човека. Всички автори, изследвали този тип агресия при мечката, са единодушни, че това става при защита на потомството, защита на плячката, при нападение от човека, както и при непосредствена близост (скъсена дистанция). В последният случай мечката на практика се самозащитава, приемайки близостта ни за агресия. Едни автори смятат, че мечката има такова поведение, когато сме в близост 5-6 м. от нея, а други автори посочват 10-12 м.

Неприятели

Няма естествени неприятели.

При среща с мечка

  • В никакъв случай не бягайте, не викайте, не хвърляйте нищо по нея! Спрете на място, без да мърдате, като ѝ говорите тихо и монотонно.
  • Ако мечката се приближава към вас, говорете ѝ като остъпвате бавно и без резки движения.
  • В случай, че ви подгони, бягайте по стръмен терен (надолу) или опитайте се да се покачите на дърво. Ако носите раница, чанта или връхна дреха, хвърлете я на страни. Това може да отвлече вниманието на мечката.

При необходимост

РИОСВ Смолян – 0885 59 00 60, 0887 50 07 39

РДГ Смолян – 0301/6 75 20