Муфлон

Название

Няма друго име у нас. Неправилно е да се нарича дива овца. Групата на дивите овце е твърде голяма, но у нас не се срещат техни представители.

Описание

Половият диморфизъм е изразен в едрината на тялото и рогата на мъжкия. Рогата са характерни по форма. Те са кухи и са охлювидно завити. Женските са без рога. Те са по-дребни от мъжките.

  • Дължината на тялото на мъжките муфлони е 130-140 см., а на женските – 90-100 см.
  • Височината е съответно 70-80 и 60-70 см.
  • Теглото на мъжките е 40-45 кг., а на женските 30-35 кг.

Окраската на муфлона през лятото е сивокафява, а през зимата тъмнокафява до черна. През зимата козината е дълга, груба и остра, особено при мъжките.

Разпространение

Аклиматизиран е в много страни на Европа от запазените му естествени находища на Корсика и Сардиния. У нас е внесен на много места след 1960 г. В Родопите е внесен през 1967 г. от Унгария. През 1971 и 1976 г. са подсилени запасите му с внос отново от Унгария (10 муфлона), а след това от Чехословакия (8 муфлона).

Муфлона обитава местообитания с бедни и сухи почви, с много скални участъци. Чувства се добре и на наклони и много стръмни терени.

Биологични особености

Сватбува през ноември и ражда през март. Малките са много жизнени и само няколко часа след раждането не могат да бъдат уловени. При ниски температури и резки застудявания през март малките загиват.

Рогата на муфлона нарастват през целия му живот. След осмата година прирастът им е много малък и те започват да се отчупват и изтриват на върховете.

Храната на муфлона у нас не е проучвана. Известно е, че в хранителния му спектър освен тревни (основно житни), участват и дървесни и храстови видове.

Неприятели

Вълкът и чакала са главните неприятели на муфлона. Те унищожават предимно малките и муфлонките и са в състояние да обездивечат напълно цял регион.

Стопанско значение

Муфлонът намаля значително у нас, вкл. и в Родопите. Муфлонът е ценен ресурсен вид. Месото му е вкусно, а податливостта му към развъждане в оградени площи при високи запаси го прави и твърде продуктивен.

Трофеят му е ценен. У нас на свобода муфлонът е много предпазлив и е с поведение на диво животно, което го прави интересен ловен обект. Националният рекорд на муфлона у нас е 240,05 точки (Воден – Разград). Световният рекорд е на Чехия – 252,45 точки, добит през 1992 г. Най-големият трофей от Родопите е 217,65 точки, добит през 1980 г.