Скален орел

Скалният орел е една от най-едрите грабливи птици, срещащи се по нашите земи.

Описание

  • Дължината на тялото му е 80 – 95 см.
  • Размахът на крилете – 195 – 220 см.
  • Теглото – 2,8 – 6,5 кг.

Оперението му е тъмнокафяво, с изключение на темето и тила, които имат светъл оттенък.

Разпространение

Среща се в Европа (включително България), Азия, Африка и Северна Америка. Обитава гористи и планински местности.

У нас се среща в Стара планина, Рила, Пирин, Славянка и Родопите (предимно източните части).

Биологични особености

Гнезди предимно на скали, но има и гнезда на по-високи дървета.

Скалният орел се рее и планира с V-образно повдигнати крила, което е най-сигурният му отличителен белег.

Скалният орел води усамотен начин на живот.

Преобладаващата му част от храната му тук са сухоземните костенурки, които пуска от голяма височина.

От древни времена орелът е символ на сила.