Пещерите в Родопите

Красотата на Родопите не са само в заоблените им била и върхове, покрити с прекрасни иглолистни гори. В чистия въздух и кристално бистрите и студени води, но и във величествените им ждрела като Триградското, Буйновското и в подземните им бисери – стотиците пещери и пропасти.

Благоустроените пещери в Родопите са истински подземни дворци. Те са изваяни от пищни сребристи калцитна украса. От разнообразни по форма сталактити, сталагмити и сталактони. Чудно извити хеликтити, искрящи арагонитови кристали и много други. Възхищение будят подземните синтрови езерца. По дъното на които са разцъфнали каменни рози, лилии или са посипани със стотици пещерни бисери.

В пещерите, където е царството на вечната нощ, на голямата влажност и на сравнително ниските, но постоянни температури. Има своеобразен живот, приспособен към съществуващите там екологични условия. Типичните пещерни обитатели носят името троглобионти. Те са лишениот зрение, но имат силно развито обоняние. Поради слабата пигментация много от тези животни са безцветни, даже прозрачни.

Пещерите са били първите жилища на праисторическите хора. В някои от тях са намерени оръжия на труда на хора, обитавали тези пещери през каменната, бронзовата и желязната епоха, или на хора, използвали пещерите за временни убежища, за религиозни и стопански цели.

Занимателни са легендите за пещерите. За мрачните и хладни зали и пещерни коридори човешката фантазия е създала чудни легенди. Според тях някои пещери се обитават от всесилни змейове, хали, джинове. Приказните дворци на които са били пълни с несметни богатства. В други легенди се говори за пещери със заровени товари от злато. И тези богатства можел да види само този, който имал чисто сърце и безкрайна любов към хората и бил необикновено храбър и безкористен.