РОДОПСКО – Стихотворени

Звездите над Смолян видя ли,
вода от Михалково пи ли?
Песен родопска запя ли
в едно с домакините мили?

Взе ли от Девин магия, хапна ли вкусен пататник?
Разбра ли Родопа че крие
по-ценни богатства от златните?

Позна ли на Триград скалите,
гайда сърцето ти чу ли?
Намери ли там сред момите
една, от сърце да се влюбиш?

Поскита ли сам в планината,
със нея едно за да станеш?
Намери ли път през гората,
посмя ли по него да хванеш?

Набра ли си билки вълшебни,
пъстърва в ръка подържа ли?
Кимваш с глава… значи имаш
какво до смъртта си да жалиш.

Автор на стихотворението „Родопско“: 

Николай Николов – Nicky