Широколъшките къщи

Широколъшките къщи са двуетажни с еркери и високи каменни комини, с дебели зидове, малки прозорци, ковани врати, вътрешна дървена стълба, килери и малка изба със скривалище.

Стаите за обитаване са със скрити в стените долани (гардероби). Дворчетата са малки и покрити с плочи.

Всичко това е създадено с вкус и хармония с местността.

Днес такива къщи са: Григоровската, Учиковската, Сгуревата и др., които са национални обекти.