Хемус и Родопа

От далечно, прастаро и тъмно време е достигнало до нас, чв някога Хем и Родопа са били брат и сестра. Те живеели из обширната поля, играели и пеели по цял ден. В игрите си измисляли забавни неща, с които карали околните да се смеят и радват на детското им остроумие.

И ето че веднъж двете деца решили да се престорят на най-старите богове – мъж и жена, за които слушали да се говори, че владеели и управлявали водата и земята, птиците и животните, действията на хората.

Речено-сторено. Хем си направил дълга бяла брада, а Родопа разплела русите си буйни коси, спуснала ги по стройната си снага. Бил хубав слънчев ден и играта на децата се виждала много отдалеч. Видял ги и старият бог, владетелят на света, разсърдил се и превърнал красивата Родопа в планина. В този миг Хем уплашен погледнал сестра си, намръщил се и също се вкаменил.

Оттогава двете весели деца се превърнали в планини. Хемус намръщено гледа към хубавата си сестра Родопа, застинала пред очите му. И стоят далече един от друг братът и сестрата, защото злият стар бог пуснал между тях обширна низина.

Хемус и Родопа