Хубавицата Родопа

Според старите траки, населявали някога нашите земи. Родопа планина в далечно време била прочута с красотата си девойка, тачена и харесвана от боговете. Те тайно се надявали да пленят хубавицата. Всеки мечтаел тя да стане негова жена.

Бог Хемус бил особено ревнив към девойката и хвърлял неизмеримо големи каменни грамади, за да я скрие от другите богове. (От тия каменни грамади, разказват, по-късно се образували пловдивските тепета). Но като не могъл да я опази, бог Хемус вкаменил ненагледната хубавица и тя станала планина.