Област БЛАГОЕВГРАД

Площ на област Благоевград - 6449,5 кв. км. 274 населени места ( градове - 13 и села - 261 )

На територията на област Благоевград има 14 общини:

Общини в района на Родопите са с наклонен шрифт и зелен цвят!

 • Община Банско (градове 2, села 6),
 • Община Белица (градове 1, села 11),
 • Община Благоевград (градове 1, села 25),
 • Община Гоце Делчев (градове 1, села 10),
 • Община Гърмен (градове 0, села 16),
 • Община Кресна (градове 1, села 7),
 • Община Петрич (градове 1, села 54),
 • Община Разлог (градове 1, села 7),
 • Община Сандански (градове 2, села 52),
 • Община Сатовча (градове 0, села 14),
 • Община Симитли (градове 1, села 17),
 • Община Струмяни (градове 0, села 21),
 • Община Хаджидимово (градове 1, села 14),
 • Община Якоруда (градове 1, села 7).

Списък на населените места в Област Благоевград

Градовете са с удебелен шрифт.
Общини в района на Родопите са с наклонен шрифт и зелен цвят.

Община Банско 

Банско, Гостун, Добринище, Кремен, Места, Обидим, Осеново, Филипово

Община Белица

Бабяк, Белица, Горно Краище, Гълъбово, Дагоново, Златарица, Краище, Кузьово, Лютово, Орцево, Палатик, Черешово

Община Благоевград 

Бело поле, Бистрица, Благоевград, Бучино, Българчево, Габрово, Горно Хърсово, Дебочица, Делвино, Дренково, Дъбрава, Еленово, Зелендол, Изгрев, Клисура, Лешко, Лисия, Логодаж, Марулево, Мощанец, Обел, Падеш, Покровник, Рилци, Селище, Церово

Община Гоце Делчев

Баничан, Борово, Брезница, Буково, Господинци, Гоце Делчев, Делчево, Добротино, Корница, Лъжница, Мосомище

Община Гърмен 

Балдево, Горно Дряново, Гърмен, Дебрен, Долно Дряново, Дъбница, Ковачевица, Крушево, Лещен, Марчево, Огняново, Ореше, Осиково, Рибново, Скребатно, Хвостяне

Община Кресна 

Будилци, Влахи, Горна Брезница, Долна Градешница, Кресна, Ощава, Сливница, Стара Кресна

Община Петрич 

Баскалци, Беласица, Богородица, Боровичене, Вишлене, Волно, Габрене, Гега, Генерал Тодоров, Горчево, Долене, Долна Крушица, Долна Рибница, Долно Спанчево, Драгуш, Дрангово, Дреновица, Дреново, Зойчене, Иваново, Кавракирово, Камена, Капатово, Кладенци, Ключ, Коларово, Кромидово, Крънджилица, Кукурахцево, Кулата, Кърналово, Марикостиново, Марино поле, Мендово, Митино, Михнево, Ново Кономлади, Петрич, Право бърдо, Първомай, Рибник, Рупите, Ръждак, Самуилова крепост, Самуилово, Скрът, Старчево, Струмешница, Тонско дабе, Тополница, Чурилово, Чуричени, Чучулигово, Яворница, Яково

Община Разлог 

Баня, Бачево, Годлево, Горно Драглище, Добърско, Долно Драглище, Елешница, Разлог

Община Сандански 

Белевехчево, Бельово, Бождово, Виногради, Вихрен, Враня, Вълково, Голем Цалим, Голешово, Горно Спанчево, Горна Сушица, Дамяница, Дебрене, Джигурово, Долени, Златолист, Зорница, Калиманци, Катунци, Кашина, Ковачево, Кръстилци, Кърланово, Ладарево, Ласкарево, Лебница, Левуново, Лехово, Лешница, Лиляново, Лозеница, Любовище, Любовка, Малки Цалим, Мелник, Ново Делчево, Ново Ходжово, Петрово, Пиперица, Пирин, Плоски, Поленица, Рожен, Сандански, Склаве, Спатово, Стожа, Струма, Сугарево, Хотово, Храсна, Хърсово, Черешница, Яново

Община Сатовча 

Боголин, Ваклиново, Вълкосел, Годешево, Долен, Жижево, Кочан, Крибул, Осина, Плетена, Сатовча, Слащен, Туховища, Фъргово

Община Симитли 

Брежани, Брестово, Горно Осеново, Градево, Докатичево, Долно Осеново, Железница, Крупник, Мечкул, Полена, Полето, Ракитна, Сенокос, Симитли, Сухострел, Сушица, Тросково, Черниче

Община Струмяни 

Велющец, Вракуповица, Гореме, Горна Крушица, Горна Рибница, Добри лаки, Драката, Игралище, Илинденци, Каменица, Клепало, Колибите, Кърпелево, Махалата, Микрево, Никудин, Палат, Раздол, Седелец, Струмяни, Цапарево

Община Хаджидимово 

Абланица, Беслен, Блатска, Гайтаниново, Илинден, Копривлен, Лъки, Нова Ловча, Ново Лески, Парил, Петрелик, Садово, Теплен, Тешово, Хаджидимово

Община Якоруда 

Аврамово, Бел камен, Бунцево, Конарско, Смолево, Черна Места, Юруково, Якоруда

Places in Област БЛАГОЕВГРАД

Открийте още