Област СМОЛЯН

Площ на област Смолян - 3192,9 кв. км. 242 населени места ( градове - 8 и села - 234 )

На територията на Смолянска област има 10 общини:

Всичките общини са в района на Родопите!

  • Община Баните (градове 0, села 20),
  • Община Борино (градове 0, села 5),
  • Община Девин (градове 1, села 15),
  • Община Доспат (градове 1, села 7),
  • Община Златоград (градове 1, села 9),
  • Община Мадан (градове 1, села 43),
  • Община Неделино (градове 1, села 15),
  • Община Рудозем (градове 1, села 21),
  • Община Смолян (градове 1, села 85),
  • Община Чепеларе (градове 1, села 12).

Списък на населените места в област Смолян

Градовете са с удебелен шрифт.

Община Баните

Баните, Босилково, Вишнево, Вълчан дол, Глогино, Гълъбово, Давидково, Две тополи, Дебеляново, Дрянка, Загражден, Кръстатица, Малка Арда, Малко Крушево, Оряховец, Планинско, Рибен дол, Сливка, Стърница, Траве

Община Борино

Борино, Буйново, Кожари, Чала, Ягодина

Община Девин

Беден, Брезе, Водни пад, Грохотно, Гьоврен, Девин, Жребево, Кестен, Лясково, Михалково, Осиково, Селча, Стоманево, Тешел, Триград, Чуруково.

Община Доспат

Барутин, Бръщен, Доспат, Змеица, Късак, Любча, Црънча, Чавдар.

Община Златоград

Аламовци, Долен, Ерма река, Златоград, Кушла, Пресока, Старцево, Страшимир, Фабрика, Цацаровци.

Община Мадан

Арпаджик, Борика, Бориново, Боровина, Букова поляна, Буково, Вехтино, Високите, Вранинци, Върба, Върбина, Въргов дол, Габрина, Галище, Дирало, Долие, Касапско, Кориите, Крайна, Крушев дол, Купен, Леска, Лещак, Ливаде, Ловци, Мадан, Миле, Митовска, Мъглища, Петров дол, Печинска, Планинци, Равнил, Равнища, Равно нивище, Рустан, Средногорци, Стайчин дол, Студена, Тънкото, Уручовци, Цирка, Чурка, Шаренска.

Община Неделино

Бурево, Върли дол, Върлино, Гърнати, Диманово, Дуня, Изгрев, Козарка, Кочани, Кундево, Еленка, Крайна, Неделино, Оградна, Средец, Тънка бара.

Община Рудозем

Боево, Борие, Бърчево, Бяла река, Витина, Войкова лъка, Грамаде, Добрева череша, Дъбова, Елховец, Иваново, Кокорци, Коритата, Мочуре, Оглед, Пловдивци, Поляна, Равнината, Рибница, Рудозем, Сопотот, Чепинци.

Община Смолян

Арда, Алиговска, Горна Арда, Баблон, Букаците, Белев дол, Билянска, Бориково, Бостина, Буката, Виево, Влахово, Вълчан, Върбово, Габрица, Гела, Гоздевица, Горово, Градът, Гудевица, Димово, Дунево, Еленска, Ельово, Заевите, Змиево, Исьовци, Катранци, Киселчово, Кокорково, Кошница, Кремене, Кукувица, Кутела, Левочево, Липец, Лъка, Люлка, Ляска, Милково, Могилица, Мочуре, Момчиловци, Мугла, Надарци, Орешица, Остри пазлак, Петково, Пещера, Писаница, Подвис, Полковник Серафимово, Попрелка, Потока, Река, Речани, Ровина, Селище, Селища, Сивино, Славейно, Смилян, Смолян, Соколовци, Солища, Средок, Стикъл, Стойките, Стража, Студена, Сърнино, Тикале, Требище, Турян, Търън, Ухловица, Фатово, Хасовица, Чамла, Чеплетен, Черешките, Черешово, Черешовска река, Чокманово, Чучур, Широка лъка.

Община Чепеларе

Богутево, Дряновец, Забърдо, Зорница, Лилеково, Малево, Орехово, Острица, Павелско, Проглед, Студенец, Хвойна, Чепеларе.

Дестинации в Област СМОЛЯН

Вижте всички дестинации