Връх Вейката

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Връх Вейката се намира на 1463 метра надморска височина в източнородопския рид Гюмюрджински снежник, намиращ се на територията на България.

Това е най-южната географска точка на България. Тук се намира 4-та гранична пирамида.