Дяволският мост

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКО ОПИСАНИЕ

За по-малко от час се излиза в коритото на Арда при водослива ѝ с Егридере. Пред погледа сред пепелявия цвят на скалите и мътните води на Арда е проснал величествената си снага огромен каменен мост с три дъговидни свода.

За неговата здравина човекът от времето на неговото построяване не е имало друг начин да изрази учудването си, освен да каже: „Ардински шейтан“, т. е. дяволска работа.

От кога датира мостът, не се знае, но се предполага, че е от римско време.

Дължината му е 56 м., а ширината – 3,5 м. На средния свод височината е 11 м., а на страничните – по 7 м. Мястото, където е построен мостът, е с много криволици на реката. Мостът хармонизира с околността и представлява величествена гледка.

Ъгълът на челните камъни под средния свод за отбиване напора на водата е така изчислен, че водата, която би подкопала основите на моста, се отбива и копае една голяма дупка в скалата. Големият майстор-строител е противопоставил на водния напор скалата, а не своето творение. По този мост е минавал старият римски път, който идвал от Филипопол (Пловдив) за Беломорието.