Меандрите на река Арда

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Река Арда е най-големият десен приток на река Марица. Меандрите на река Арда могат да се видят в средното течение на реката. Там тя криволичи сред огромните скални масиви и куполи на Източните Родопи. Причината за създаването на уникалните завои е ясно изразеният планински характер на реката с малък среден наклон и голям коефициент на извитост. Местата около реката са подходящо място за пикник и риболов.