Асеновата крепост

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Три километра южно от Асеновград на високия скалист рид на левия бряг на Чепеларска река се очертава силуетът на прочутата Асенова крепост. Последните проучвания на крепостните зидове сочат, че първите строежи тук са извършени още през 9-10 век, но фактически крепостта е била изградена отново при българския цар Иван Асен II около 1231 г. Вляво от пътеката, водеща за крепостната църква, е издълбан следният старобългарски надпис: „В година 6739 индектион четвърти от бога въздигнат цар Асен цар на българите и гърците, също и на други страни, постави Алекси севеста и изгради тази крепост“. Над надписа стърчат руините от крепостните стени, водохранилището и останките на бойна кула. Те са градени по типичния старобългарски строеж, като в зидарията е вмъкнат дървен гредоред.

Крепостта е бранила пътя, който свързва Тракия с Беломорието.

Най-значителен обект в крепостния ансамбъл е църквата „Св. Богородица Петричка“. Тя е от типа на двуетажните църкви с долен и горен етаж. До горния етаж, който представлява същинската църква, се отива посредством външната дървена стълба. Църквата е еднокорабна и едноабсидна с преддверие от западната страна, над което се издига четиристенна кула – камбанария. Вътрешното пространство на наоса е разделено на три части посредством вградени в стените стълбове. Свързани с арки, те поддържат барабана с купола.

Църквата при Асеновата крепост е извънредно оригинален архитектурен паметник. При нейното изграждане е изведен нов елемент, а именно камбанарията, който не е познат дотогава във византийската църковна архитектура.