Бачковският манастир

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Според запазения устав Бачковският манастир е основан в 1033 г. от братята грузинци Григорий и Абазий Бакуриани. Те заемат високи постове в западните военни гарнизони на византийската империя.

Манастирът е изграден на широка поляна на десния бряг на Чепеларска река – 11 км. от Асеновград (Станимака). Представя многообразен архитектурен ансамбъл, ограден с високи стени, които му придават изглед на средновековен феодален замък. Особено място в ансамбъла заема църквата „Св. Троица“, разположена в центъра на манастирския двор, изградена през 1604 г. Тя притежава интересни стенописи и икони, една от които „Св. Богородица“ датирана от 1310 г. и има грузински произход.

Единственият най-стар и най-ценен архитектурен паметник, запазен през вековете, е църквата костница. Тя е разположена на стръмния планински скат на около 400 м. източно от главния вход на манастира. Бачковската костница е двуетажна постройка с преддверие от западната страна. Иззидана е от бял бигор и тухли, с външни засводени арки. Горният етаж представлява същинска църква, а долният е всъщност параклис с абсида, в който има 14 гробници.

Славата на Бачковската костница се дължи на нейните стенописи, които имат всемирно значение. В една от композиция в абсидата е запазен най-добре образът на Богородица.