Буйновското ждрело

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

На 21 април 1971 г. районът на Буйновското ждрело и свързаната с него Ягодинска пещера бяха обявени за природна забележителност.

При м. Вълчи скок леглото на реката е широко само няколко метра. Тук шосето лъкатуши и се провира под скални ниши. На това място Буйновска река се мята, образува малки бързеи и водопадчета. По пукнатините на отвесните мраморни скали са се настанили смърчове и борове, които проектират стройните си снаги върху тясната ивица от синьо небе.