Връх Турлата

СНИМКИ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Близо до с. Гела и Широка лъка.

По една прищявка на природата той е вулканична риолитна скала, обрасла изцяло с кичести ели. Местните жители я наричат Турлата.

Смисълът на името трябва да се търси в старата българска дума „турло“, която означава стадо, скупчено от горещината. Когато стадото се събере в горещините на куп с допрени глави, народът казва: „турлото пладнува“.

До Турлата може да се отиде, като се тръгне по пътя за с. Солища, после се отклонява по пътеката за с. Стикъл, като се пресече реката.

Пред погледа се ширват прегорели ниви, зелени градини, китни борови горички, скупчени брезички, а край тях или между тях – малки махалички.