Пещерата Ухловица

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Пещерата Ухловица е един от подземни дворци на Родопите. На 4 май 1979 г. тя е обявена за природна забележителност. Ненагледната ѝ красота е скътана на левия брегови склон на р. Арда. Местността около пещерата носи името Сините вирове, а с. Могилица е забележително със старинния Агушев конак.

Името на пещерата е свързано с нощната птица ухловица, характерна за района. Пещерата е картирана от чепеларските пещерняци Д. Райчев, Г. Райчев и др.

Туристическата пътека от шосето до пещерата, въпреки че лъкатуши, е стръмна.

Пещерата е частично благоустроена, изградени са 288 железни стъпала и 16 железни площадки. От 1983 г. пещерата Ухловица приема посетители. Тъй като районът ѝ попада в гранична зона, за посещението ѝ е било необходимо специално разрешително.

Залата на пропастите

Непосредствено след входа ѝ започва Залата на пропастите. Тя представлява горен етаж на пещерата. Името на залата е свързано с четирите пропасти, разположени в задната ѝ част. Дълбоките им гърла водят към долния етаж на пещерата.

Големият сталактон

В ляво от туристическата пътека е Големият сталактон с обиколка 4,2 м. Залата на пропастите е забележителна още със спускащите се от свода сталактити, наподобяващи вимета. Много красиви са малките сталактити, които в западната част на залата са обагрени от железни хидроокиси в кафяво.

Коридора на коралите

Стръмните железни стълби отвеждат към долния етаж на Ухловица. Този етаж представлява дълга и сравнително тясна галерия. Това е най-красивата част от пещерата. Стените на галерията са покрити с приказни синтрови образования, които наподобяват букет от корали, хеликтити, брадавици и други причудливи образования. Затова той може да бъде наречен Коридора на коралите.

Трудно е да се опише този красив кът от Ухловица. Сводът на коридора е украсен с хиляди предимно дребни сталактити с различни очертания. Хеликтитите и каролитите са образувани под нивото на езерото, водите на което някога са се застоявали в галерията. Тези карстови води са благоприятствуващи за образуването на хелектитите по повърхността на потопените в тях сталактити и коралити – по стените на коридора. В северния край на благоустроената част на галерията са образувани две синтрови езера, които през зимата и пролетта са пълни с вода.

Ухловица се обитава от няколко вида прилепи, между които най-много са големият и малкият подковонос.

Образуване на пещерата

Пещерата Ухловица е изваяна в протерозойски мрамор. Като се има предвид относителната височина на входа на Ухловица може да се допусне, че образуването и е започнало преди 3,5 милиона години.