Триградското ждрело

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Триградското ждрело е най-интересно в своето начало, където над старото сухо легло на реката се издигат отвесни мраморни стени.

Ждрелото е най-богато на багри през пролетта. На места железни окиси са “ окървавили“ белите мраморни стени. Тук може да се наблюдават недостижими за човешката ръка тъмнозелени мъхове и сребристи лишеи. В пукнатините по отвесните стени са се настанили тъмнозелени, стройни борчета и смърчове, които силно контрастират на осветените от слънцето бели мрамори. През зимата, когато вятърът зафучи, по улеите на стените се настаняват снежни и ледени езици, а стените хвърлят тъмни и студени сенки.

Навлиза се в мрачен тунел, прокопан на левия отвесен склон на ждрелото. На три места в тунела проблясват скални прозорци. Малко след тунела се стига до величествената и красива пропастна пещера Дяволското гърло.

Раждането му

Триградското ждрело и пропастната пещера Дяволското гърло са рожба на водите на Триградската река. Тя се е всякла и продължава да се всича в мощните протерозойски мрамори, които са масивни, дебелослойни, едрозърнести. Съдържанието на калциев карбонат е от 90 до 96%.

Смята се, че неговото образуване е започнало преди около 5.5 милиона години. Тогавашната Триградска река е била многоводна, мощна и наред с разтварящото действие тя се всича интензивно, като трион, в бързо издигащия се мраморен масив.