Чудните мостове

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

На север от с. Забърдо, на 1 час път, се намира един от най-красивите скулпторни паметници на природата – Чудните мостове. Местността е известна още като Еркюприя – ер (земя), кюприя (мост).

В течение на хиляди години природата с рядко съвършенство е сътворила това чудно природно образувание. Притокът на р. Еркюприя – Дълбокото дере, е дълбал и разлагал мрамора, отнасял е части от него, изграждайки век след век тези естествени мостове.

Първият мост с ширина 15-20 м. се простира над дълбока пропаст 40-45 м. В тази пропаст бушуват буйните чисти води на потока. В горната част два отвора, откъдето е влизала водата, за да излезе по-долу през другия голям отвор.

Вторият мост прилича на тунел с 60 м. дължина. Големият отвор в началото се стеснява навътре. По протежение на неговата вътрешност водата като изкусен майстор каменоделец е изваяла своеобразни форми – корнизи, ями, ниши и др. Като премине под втория мост, тя изведнъж се спуска надолу от голям фуниевиден отвор, скрива се под земята и след около 1 км. отново излиза на повърхността.