Ягодинската пещера

СНИМКИ


ВИДЕОКЛИПОВЕ


КРАТКА ИНФОРМАЦИЯ

Най-дългата от родопските пещери е Ягодинската пещера, наричана до неотдавна Имамова дупка. До нея лесно се стига от Девин по пътя за с. Ягодина.

На 21 април 1971 г. районът на Буйновското ждрело и свързаната с него Ягодинска пещера бяха обявени за природна забележителност.

Първите, които проникнаха и проучиха Ягодинската пещера, са пещерняци от гр. Чепеларе, водени от неуморния, по това време председател на пещерния клуб, Д. Райчев.

Ягодинската пещера представлява многоетажна, сложна пещерна система от широки и тесни тунели. Още от входа лъхва хладен и влажен въздух, предвестник на неизвестния подземен свят.

След слабо възходящ тунел се навлиза в туристически тунел, където тавана се повишава, а подът, застлан от речен пясък и глина, се разширява.

От този туристически етаж на пещерата най-пищно украсена с калцитни образования е Новогодишната зала. Името ѝ идва от това, че пещерняците от Чепеларе повече от 20 години посрещали Новата година тук.

От Новогодишната зала посетителите мога да се възхищават на приказната калцитна украса, представена от хиляди снежнобели, различни по големина и форма сталактити.

По свода към края на туристическия етаж на пещерата можем да се полюбуваме на т. нар. „тигрова кожа„. Тук криволичещите бразди и дребни негативни форми на мраморния свод са запълнени с червена глина и наподобяват тигрова кожа.

Археология

Ягодинската пещера е интересен археологически обект. Предверието на стария (горния) етаж на пещерата е било обитавано през времето на енеолита, бронзовата и желязната епоха. Интересна графитна украса на керамиката говори за майсторство и художествения усет на създателите на орнаментите.

Горния етаж на пещерата не е пощаден от иманярски изкопи, които са унищожили ценни останки от материалната култура на енеолитните ѝ обитатели.

Типични пещерни обитатели

Типични са стоножката и мокрицата. Срещат се 4 вида паяци. От прилепите най-характерни са: дългоухият нощник, трицветният нощник и полунощният прилеп. Те са най-много в Прилепната зала.

Образуване на пещерата

Ягодинската пещера е образувана в протерозойски мрамори. Мраморите обикновено имат бял цвят. Те са масивни, дебелослойни, дребно и среднозърнести. Калциевият карбонат в тях варира от 90 до 95%.

Най-горният етаж на пещерата може да се допусне , че е създаден преди около 280 000 г. Средният етаж е оформен преди 150 000 г., а най-ниският етаж е оформен преди 25 000 г.

Ягодинската пещера благоустроена през 1982 г. Прокарани са стълби и мостчета.