Важността на Историята

Познаването на историята на родния край и на страната. Поражда в нас чувства на законна гордост от онова, което нашите деди са сътворили. Така ние като съвременници намираме своето място в общия и неспирен стремеж на нашият народ към по-добър живот. Така историята престава да бъде само минало.

Тя се превръща в опит и знания, в упование и сила. Която ни помага по-добре да разберем и решаваме задачите на нашето съвремие, сочи ни верният път към бъдещето.