Родопи – произход на името

Все още не са изяснени произхода и смисълът на името Родопи. Омир нарича тази обширна планинска система „Снежните планини на траките“.

Овидий свързва името с легендата за гордата любов на цар и царица, които започнали да се наричат Зевс и Хера и за наказание гръмовържецът ги превърнал в две планини – Хемус и Родопа.

Според друго предание наименованието е дадено от египетски фараон в чест на неговата любима, която била от този край.

Проф. Балан смята, че то произлиза от гръцката дума „родон“ – роза, тъй като от всеки висок връх многобройните ридове се диплят като листата на цъфнала роза.

Проф. Кацаров твърди, че името има илирийски произход. Някои автори го свързват с древната езическа богиня Родопа.

Други твърдят, че то е съставено от славиянските думи „руда“ и „ропа“ – руда и яма, което има известно основание, тъй като планината е позната от най-древни времена като източник за добив на руди.

Името ѝ обаче не се е изменило и до наши дни.