Надморска височина: 715 м.

Разстояния до Девин:

  • от София220км.
  • от Пловдив70км.
  • от Бургас– 340км.
  • от Варна – 470км
  • от Смолян45км.
  • от к.к. Пампорово35км.